I en travel start på året er det fort gjort å glemme fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgaven. Det betyr penger rett ut av bedriften – og det kan fort bli dyrt!

 

Hovedregelen er at alle aksjeselskaper må levere aksjonærregisteroppgaven før 31. januar. Dersom fristen ikke overholdes vil konsekvensen være at selskapet ilegges løpende tvangsmulkt frem til oppgaven er levert. Det daglige rettsgebyret er på kr. 1130,- (pr. 01.01.18) med en maks på 50 rettsgebyrer (totalt kr. 56 500,-). Dette gjelder også selskap som ble avviklet i 2017. Dersom selskapet ditt er registrert i VPS (Verdipapirsentralen), slipper du å selv levere oppgaven. VPS vil stå for innrapporteringen.

Formålet med oppgaven er at alle aksjonærer skal få et grunnlag til sin skattemelding. For personlige aksjonærer får de dette forhåndsutfylt i sin skattemelding. Her er det viktig å huske på at selv om det ikke har vært noen endringer i foregående år, så skal det allikevel innrapporteres. Dersom dette ikke gjøres, vil ikke skattemyndighetene ha opplysninger til å forhåndsutfylle denne delen av skattemeldingen. Aksjonærene må da i etterkant rapportere riktig informasjon i skattemeldingen og attpåtil fylle ut skjemaet «Aksjer og fondsandeler mv.» Du vil i tillegg ikke motta aksje- og egenkapitalbevis.

Det som skal legges ved er blant annet fordeling av aksjer mellom aksjonærer pr. 31.12. Kapitalendringer innad i bedriften, samt informasjon om utbytte, endring i aksjekapital mm.

Aksjonærregisteroppgaven består av to skjemaer. Hovedskjema – der det blant annet skal fylles ut et for hver aksjeklasse, og underskjema – som skal fylles ut en for hver aksjonær.

 

Dersom dere trenger proff hjelp er det bare å ta kontakt!

 

Lykke til i 2018!

 

Nøkkelord: Aksjonærregisteroppgave 2018 - Aksjonærregisteroppgaven - 31. Januar – Tvangsmulkt - Dagsbøter - kr. 1130 – kr. 56 500 – VPS – rapportering - innrapportering