Det er mange regnskaps- og skattefaglig lønnsomme ting å huske på i forbindelse med en årsavslutning.  Her er noen lure trekk å tenke på for årets siste dager til våre venner.

Innkjøp av utstyr som man trenger til driften kan man gjøre før nyttår for å få fradraget i år. Fradragsretten gjelder etter leveringstidspunktet. Dersom man får faktura etter nyttår, så er det viktig å sørge for at leverandøren oppgir leveringstidspunkt før nyttår på fakturaen, slik at man får benyttet seg av fradraget tidligst mulig.

Det er viktig å gå igjennom kundefordringene man har før nyttår. Eventuelle tapsføringer bør utføres før nyttår slik at årets overskudd blir redusert, samt skyldig mva blir redusert.

Det er viktig at man setter opp en oversikt over inntekter man har fakturert for tjenester og varer som leveres etter nyttår. Ved fakturering (fakturadato) har disse blitt bokført som inntekt før nyttår. Ved å periodisere dette kan man flytte skatteplikten til etter nyttår og få inntekt til beskatning redusert for i år. Dette gir også et mer riktig bilde av den økonomiske situasjonen i virksomheten.

Planlegg 2019 så tidlig som mulig. Venter du for lenge med budsjettering og strategi risikerer du å drive suboptimalt lenge inn i neste år.

Husk å tilpasse din privatøkonomi også. Tilpass for eksempel ditt lønnsnivå til din risikoprofil og økonomiske målsetting. Trinnskatt 3 slår inn med kraftige 12,4% ved 598.050,- (2018-tall), mens utbytte påvirkes av både et skjermingsfradrag og en oppjusteringsfaktor. Du bør også vurdere BSU, IPS og aksjesparekonto (ved sistnevnte bør du vurdere om du har gevinst eller tap).

Det finnes særegne regler for fradrag for julebord, styremøter, bevertning av forretningsforbindelser (representasjon) og julegaver til ansatte eller kunder. Reglene varierer og det kan være smart å tenke gjennom rette tiltak og gaver.

Lever dine bilag for 2018 så raskt som mulig etter årsskiftet og komplett til regnskapsføreren. Ikke bare får du raskere oversikt over året som var, men du kan bli minnet om glemte fradrag, vurdere utbytte/investeringer/strategi, du slipper ev. bøter og å stresse med det senere. For oss er det uvurderlig.

En av de viktigste nyhetene er skattefradrag ved investering i gründerbedrifter, betingelsene rundt dette er noe du kan lese mer om her.

Og til slutt: Gaver til frivillige organisasjoner gir skattefradrag. Du finner en liste over godkjente organisasjoner ved å følge denne linken (maksgrensen har blitt økt til 40.000 for 2018).

Og mye mer man bør tenke på. Har du spørsmål så sender du oss en epost til post@causa.no.

Håper dette hjelper! Alt godt fra Causa! God Jul!