Causa AS er et moderne regnskaps- og rådgivningsfirma. Vi har erfaring med alle type regnskapstjenester.

Teamet vårt er sammensatt av motiverte medarbeidere med ledererfaring fra Microsoft, Statoil, Elkem, NSB og Norsk-Tysk Handelskammer. Utdanningene våre er fra Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Erasmus Rotterdam og London School of Economics (LSE).

Vi er statsautoriserte, serviceinnstilte og har meget gode referanser.

Moderne løsninger

Causa gjør regnskap lettere med ny og effektiviserende teknologi.

Vi bruker blant annet automatiserte bokføringer, EHF, integrasjoner mot banker og myndigheter. Kundene våre har kontinuerlig tilgang til oppdaterte regnskap på nett og kan enkelt sende inn bilag via mobil, epost og nettside.

Dette effektiviserer og trygger regnskapet til kundene våre. Det skal lønne seg å få hjelp av Causa.

Medarbeidere

 
  • Her forteller Visma litt om bakgrunnen til Causa og satsningen vår på moderne regnskapsføring.
  • Om ønskelig kan du som kunde enkelt overta deler av regnskapsarbeidet. Causa holder kurs og seminarer hvor vi forteller hvordan kunde og regnskapsfører kan effektivisere hverandres hverdag med moderne teknologi.
  • Helgelendingen har skrevet om Causas videreføring av Elkems kompetanse og satsing i Nordland.
  • På sine Facebook sider forteller Norsk Skuespillersenter om Causas foredrag: "Regnskapsføring for scenekunstnere".
  • Visma har i sitt informasjonsbrev 19. mars 2018, valgt å ha med Causa og Jørgens synspunkt på Visma Byrå Periode & År.

  • Causa er for rettferdig handel og arbeidsvilkår. Derfor støtter vi den internasjonale non-profit organisasjonen A21 som arbeider mot menneskehandel.
  • Vi støtter også Changemaker som jobber for å endre politikken som fører til urettferdighet og fattigdom i verden.
  • Epleslang er en liten og ny bedrift som ønsker å gjøre en stor forskjell – ved å tenke bærekraftig og ressursbasert! Epleslang er din lokale eplemost med gode verdier og topp kvalitet!
     

Causa AS is an accounting and consulting firm offering a full range of accounting, financial and strategic advisory services primarily within the Norwegian market. We are experienced, state authorised and with very good references.

Our team consists of motivated and competent staff previously managing divisions at Microsoft, NSB Group, Elkem, German-Norwegian Chamber of Commerce and more.

Trained at the Norwegian Business School BI, University og Oslo, Erasmus Rotterdam and the London School of Economics (LSE) we are fluent in English, German and Norwegian and also welcome international clients in Norway.

Together we seek to maximise our customer’s financial results through competence and modern accountancy technology. The advantages are numerous:

  • Paper free solutions – where available – reduce our customer’s accounting related working hours, leaving more time available for their field of expertise. Accounting costs are reduced, internal efficiency increases and updated key financial ratios are accessible online 24 hours per day.

We strive to be serviceminded accountants and advisors available for the client as needed. Your requests will receive quick and friendly response.

Do not hesitate to contact us via phone, email or visit us personally at our offices.

Causa AS ist ein Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen welches hauptsächlich am norwegischen Markt ein komplettes Produktfortfolio an Buchhaltungs-, finanziellen und strategischen Beratungsdienstleistungen anbietet. Wir sind erfahrene, staatlich geprüfte Bilanzbuchhalter mit ausgezeichneten Empfehlungen.

Unser Team besteht aus motivierten und kompetenten Wirtschaftsprüfern mit Arbeitserfahrung von Microsoft, der NSB-Gruppe, der Deutsch-Norwegischen Handelskammer und mehr. Ausgebildet an der Norwegian Business School BI und der London School of Economics (LSE) begrüßen wir auch gerne internationale Kunden in Norwegen in fließendem Englisch, Deutsch und Norwegisch.

Gemeinsam wollen wir die wirtschaftlichen Ergebnisse unserer Kunden durch Kompetenz und moderne Wirtschaftsprüfungstechnologie maximieren. Die Vorteile sind zahlreich:

  • Papierlose Lösungen reduzieren Ihre rechnungswesensbezogenen Arbeitsstunden und machen Zeit für Ihr Fachgebiet frei. Buchhaltungskosten werden reduziert, interne Effizienz steigt und aktualisierte Finanzkennzahlen sind Ihnen online 24 Stunden täglich verfügbar.

Wir bemühen uns sehr, serviceorientierte Wirtschaftsprüfer und Berater für unserer Kunden zu sein. Auf Ihre Anfragen erhalten Sie schnelle und freundliche Antworten.

Sie erreichen uns gerne per Telefon, E-Mail oder schauen Sie einfach mal vorbei.